Truca'ns +376 872 400
0 0,00 €

No teniu articles a la cistella de la compra.

section

 
VINE I FES LA TEVA TARGETA FERBA
Gaudeix de tots els descomptes
 
COMPRA DESDE CASA TEVA
Consulta el que vols i compra amb un sol clic
 
ENVIAMENT A CASA
T'enviem el que compris a casa

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Titularitat del web.

 La societat FERBA, S.L., amb domicili social al Carrer Roger Bernat III, d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra, amb Número de Registre Tributari (NRT) L-700951-B, es la titular de la present pàgina web, la qual operarà sota la denominació de www.ferba.ad.

 

Acceptació de les condicions generals d’ús i contractació del lloc Web.

 Totes les compres que es realitzin mitjançant el web www.ferba.ad, queden subjectes a les condicions generals de compra exposades en aquest document.

 L’acceptació del document per part de l’usuari, comporta haver llegit, i comprès el que en el mateix s’exposa, ser una persona amb capacitat suficient per a contractar i assumir totes les obligacions que es disposen.

 Com a client de compra on-line, es necessari tenir un mínim de 18 anys i, omplir amb veracitat les dades que es demanen, per a la correcta gestió de la seva comanda.

 

Preus.

 El preu dels productes i/o serveis oferts a la nostra web no inclou l’I.G.I., que serà aplicat al tipus general vigent, i apareixeran desglossats al peu de cada comanda com a partida i suma total.

 FERBA, S.L. no es fa càrrec de les possibles variacions dels preus i terminis d’entrega, si el temps transcorregut entre la comanda i l’abonament de la mateixa, es superior a 48 hores.

 FERBA, S.L. es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu fixat en el moment de la compra.

 

Comandes.

 Per poder efectuar una comanda, prèviament haurà de donar-se d’alta com a usuari, proporcionant de forma lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides. (veure polítiques de privacitat).

 Una vegada efectuada la seva comanda, la forma de pagament i les dades pel seu lliurament, haurà de validar i acceptar aquestes Condicions Generals de Venda, les quals regiran la contractació realitzada.

 FERBA, S.L., revisarà la seva comanda i li enviarà un correu electrònic de confirmació de la mateixa, informant-los si detecten algun error i/o omissió, així com del termini d’entrega de la mateixa.

 

Forma de pagament.

  Serà vàlida qualsevol de les modalitats de pagament proposades per FERBA S.L. i, expressament acceptades pel client  en el moment de formalitzar la compra. Dites formes de pagament seran les opcions de:

-      Transferència bancària.

-      Tarjeta de Credit

Les condicions generals inclouen una passarel·la de pagament segur amb TPV virtual amb suport dels mitjans VISA i Master Card. El client ha de mantenir les seves dades de pagament en vigència i consolidar amb la seva entitat bancaria l’habilitació del mode de pagament per passarel·la segura a nivell online.

 

Pagaments.

 El pagament del preu i les despeses de lliurament dels productes i/o serveis adquirits mitjançant aquesta web, es realitzarà en el moment de la compra, i FERBA, S.L. li enviarà per correu electrònic la confirmació de la compra.

 L’usuari haurà de notificar a FERBA, S.L. mitjançant correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta de crèdit utilitzada per les compres en aquesta web, en el mes breu termini possible, amb l’objecte que FERBA, S.L. pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

 Tanmateix FERBA, S.L. manifesta que no te accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari, llevat dels estrictament necessaris per a la gestió del pagament. Una vegada finalitzat el procés de compra, es genera un document electrònic en el que es formalitza el contracte i l’usuari podrà imprimir. Totes les dades proporcionades per l’usuari/client, tals com : nom, cognoms, data de naixement, adreça, telèfon, correu electrònic, NRT i professió, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als nostres fitxers d’usuaris web, destinades únicament i exclusiva als serveis oferts en aquesta web. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat, en compliment del que estableix la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

 

Terminis de lliurament.

 El termini màxim de lliurament de la seva comanda serà de 48 hores, des del moment que es fa efectiu el pagament. Sens perjudici que es produeixin causes de força major, o qualsevol altra circumstància aliena a FERBA, S.L., en quin cas es notificarà a la major brevetat possible.

El lliurament es farà de dilluns a divendres, llevat dels dies festius.

 

Garantia.

La societat FERBA S.L. especialitzada en la comercialització de pintures decoratives i tractants, així com de productes de decoració i revestiments, fabricats per primeres marques, ofereix al client la mateixa garantia que les dites marques  atorguen als seus productes, sempre i quan el client respecti les especificacions tècniques facilitades per les marques per a la utilització de cada producte específic.

El client disposa de vuit dies, a comptar de la data d’entrega del producte, per a informar al servei d’atenció al client de FERBA S.L. de qualsevulla anomalia detectada en el mateix, als efectes de que el personal tècnic de la FERBA, S.L. pugui desplaçar-se al domicili de lliurament, en el termini màxim de deu dies, a comptar de la recepció de la notificació per part del client, per a efectuar les pertinents verificacions.

FERBA S.L. procedirà a la retirada immediata del producte, a les seves costes, i a l’abonament del pagament efectuat pel client, en el cas de constatar-se les deficiències comunicades per aquest.

No procedirà ni la retirada del producte, ni el retorn del preu, en el cas que els tècnics de FERBA S.L. comprovin que els defectes evidenciats pel client derivin de una incorrecta utilització o instal·lació del producte com a conseqüència de la no observació de les prescripcions tècniques del fabricant.

 

Devolució.

El client, prèvia notificació al servei de clientela de FERBA S.L. mitjançant correu electrònic a l’adreça info@ferba.ad o telefònicament al 872400 (FAX: 824298), podrà retornar el producte adquirit en el termini màxim de 92 dies a comptar de la data de lliurament del mateix, essent del seu càrrec les despeses de retirada del producte.

El client també podrà lliurar personalment el producte a FERBA S.L. prèvia comunicació adreçada al servei de clientela.

Per tal de poder acollir-se a aquest dret, el client haurà de conservar el producte en les mateixes condicions en que l’hi fou lliurat, amb els seus embalatges i precintes i, en el seu cas, manuals d’instruccions d’instal·lació i, certificats de garantia, així com el comprovant de compra.

Una vegada comprovat que el producte retornat es troba en perfecte estat d’ús i conservació, a l’igual que el seu embalatge i documentació adjunta, FERBA S.L. procedirà al retorn del preu abonat pel client, descomptant, en el seu cas, l’import del transport (el qual es de l’exclusiu càrrec del client), utilitzant a tal efecte la mateixa modalitat de pagament utilitzada, en un termini màxim de 30 dies.

En cap cas podran ser objecte de devolució els productes rectificats per FERBA S.L. seguint les indicacions del client.

Tampoc s’admetrà el desistiment del client en el cas de subministrament i instal·lació  dels productes per part dels operaris de FERBA S.L.

 

Reclamacions.

 El client haurà d’adreçar totes les seves reclamacions al departament d’atenció al client de FERBA S.L. que desenvoluparà la màxima diligencia per a donar satisfacció a qualsevol incident que s’hagi pogut produir en el decurs de la relació comercial.

 Per a formalitzar qualsevol reclamació, exercir el dret de devolució d’un producte o, exigir prestacions derivades de la garantia dels productes, el client haurà de conservar, en tot moment, el comprovant de compra.

 

Limitació de responsabilitats.

L’usuari s’obliga a no realitzar un us indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de tot programari amb objecte maliciós com Spyware, Malware, Keylogger, atacs DDOS, etc... que puguin interferir el funcionament de la pàgina i aprofitar la vulnerabilitat per accedir a les dades dels clients.

FERBA, S.L. no es farà responsable dels danys i perjudicis causats per una denegació d’accés al servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós que pugui afectar el seu ordinador, dades o materials, com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa pugui redirigir.

FERBA, S.L. no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

 

Jurisdicció i Legislació aplicable.

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra vigent en cada moment.

Per a resoldre qualsevol dubte i/o divergència que pogués sorgir, les parts es sotmeten, expressament a la jurisdicció dels Tribunals Andorrans, renunciant, expressament, a qualsevol altre Dret o Fur si altre fos.

FERBA S.L.  garanteix a tots els seus clients la confidencialitat i privacitat en el tractament de les dades personals facilitades en el marc de la seva relació comercial, d’acord amb les disposicions de la Llei 15/2003 de 18 de desembre Qualificada de Protecció de dades personals.

Magento Appliance - Powered by TurnKey Linux